„Nielen my vnímame ‚divokú‘ situáciu na trhu s klasickými prenájmami, ktorá v dôsledku dopytu po nájme v kombinácii s nedostatočnou podporou nájomného bývania zo strany štátu spôsobila fakt, že domácnosti musia v Bratislavskom kraji často za prenájom zaplatiť 500 až 600 eur, takže po odpočítaní všetkých životných nákladov zostanú na hranici životného minima,“ upozornil J. Říha.

Je presvedčený, že výstavba niekoľko stoviek nájomných bytov nielen zvýši možnosti výberu, ale prispeje aj k „znormalizovaniu“ situácie na trhu s prenájmom nehnuteľnosti.

„Nájomné v našich mestských nájomných bytoch by malo byť na úrovni 200 eur, myslím si, že to vytvorí tlak aj na zníženie ceny klasických prenájmov,“ skonštatoval.

Prvých približne 30 nových nájomných bytov v Malackách by sa malo začať stavať už v budúcom roku na Jánošikovej ulici. „Tým, že sa chceme uchádzať pri financovaní o dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a čerpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, plán je, aby sme žiadosť spolu so stavebným povolením mali pripravenú do jari 2020,“ uviedol J. Říha.

Ďalšie, väčšie komplexy, ktoré by postupne priniesli niekoľko stoviek nájomných bytov, by mali vzniknúť v iných dvoch lokalitách mesta.

„Máme ich vyhliadnuté, no kým niečo nie je zmluvne dohodnuté, nebudem ich konkretizovať,“ povedal primátor Malaciek s tým, že ide v každom prípade o lokality, ktoré prinesú impulz do budúceho rozvoja mesta.