„Stále sme ešte pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia,“ cituje portál agentúry TASR Juraja Reháka z developerskej spoločnosti Urbicom.

Firma podľa neho musela na základe žiadosti mestskej časti dopracovať dopravnú štúdiu napojenia Starých záhrad na Hodonínsku cestu. „V súčasnosti čakáme na záväzné stanovisko magistrátu hlavného mesta, to je posledný dokument, ktorý nám chýba do ukončenia procesu obstarania územného rozhodnutia,“ vysvetlil portálu J. Rehák. Získanie územného a stavebného povolenia očakáva do konca budúceho roka.

V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podalo pripomienku aj občianske združenie Cyklokoalícia, ktoré požaduje dopracovať riešenie cyklotrás. Okresný úrad Bratislava v záverečnom stanovisku žiada developera zaoberať sa pripomienkou.

Nová obytná zóna má vyrásť na ploche 2,3 hektára medzi Hodonínskou ulicou, Lamačským potokom a bývalým obchodným domom Lamač na hranici mestskej časti so Záhorskou Bystricou.

Lamačské Staré záhrady posunul developer o rok

Staré záhrady Lamač - nová obytná zóna Zdroj: Urbicom

Projekt je rozdelený na tri časti. V Zóne 1 sú navrhnuté tri štvor- až sedempodlažné bytovky s celkovo 54 bytmi a ôsmimi apartmánmi. Medzi nimi má byť aj park a detské ihrisko. Môže tu vyrásť aj nižší objekt občianskej vybavenosti.

Najväčšia Zóna 2 umiestnená najďalej od Hodonínskej ulice počíta so 16 rodinnými domami, štyrmi trojpodlažnými budovami s 32 bytmi a päťpodlažným apartmánovým domom.

V Zóne 3 pri Hodonínskej ulici a križovatke s ulicou Na barine má byť benzínová pumpa s obchodným priestorom. Celkovo má byť v obytnej zóne 196 až 253 parkovacích miest.

Developerská spoločnosť Urbicom patriaca do podnikateľského portfólia rodiny Rehákovcov plánuje stavať aj pri ružinovskom Štrkoveckom jazere. Projekt Monte Verde má priniesť 63 bytov.

Skupina firiem spojená s Rehákovcami postavila napríklad obytný súbor Slnečný dvor v bratislavskej Trnávke, zrekonštruovala niekoľko domov v centre hlavného mesta a chystala aj projekt Vydrica v podhradí vedľa rozostavaného Zuckermandlu.

Lamačské Staré záhrady posunul developer o rok

Staré záhrady Lamač - mapa Zdroj: Urbicom