Vyhliadol som si jeden pekný byt. Až pri obhliadke som zistil, že je to družstevný byt. Na čo si mám dávať pozor pri jeho kúpe? Je tam nejaký rozdiel oproti bytu, ktorý je v osobnom vlastníctve?

Máte pravdu, je tam rozdiel. Na začiatok je potrebné uvedomiť si, že pri družstevnom byte „predávajúci“ nie je majiteľom nehnuteľnosti, ale vlastní členský podiel v bytovom družstve, na základe ktorého má právo užívať byt.

Na základe zmluvy o prevode členského podielu nadobudnete preto len členské práva a povinnosti v družstve, stanete sa členom bytového družstva a získate nájomnú zmluvu na tento družstevný byt. Nebudete teda zapísaný ako vlastník na liste vlastníctva na katastri nehnuteľnosti.

Výhodou tohto prevodu je, že neplatíte poplatky na katastri a aj z časového hľadiska je možné prevod uskutočniť skôr. Podľa § 230 Obchodného zákonníka prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva.

Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, len čo príslušné družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.

Pred prevodom Vám odporúčam navštíviť bytové družstvo a informovať sa o konkrétnych podmienkach prevodu a o výške nesplatenej časti anuity. Pretože neskôr, už ako člen družstva, môžete písomne požiadať o prevod bytu do osobného vlastníctva. Družstvo musí urobiť prevod do dvoch rokov.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.