Projekt pozostávajúci zo šiestich bytových domov by mal vyrásť na južnej strane svahu Dlhých dielov. Pozemky sú zo severnej strany ohraničené ulicou Hany Meličkovej, z východnej strany záhradami a z juhu zalesneným svahom, ktorý oddeľuje pozemok od Devínskej cesty.

„Dotknuté územie nie je v súčasnosti využívané na žiadne účely. Územie je zanedbané, dlhodobo neudržiavané a je využívané obyvateľmi sídliska Dlhé diely na venčenie psov, ale tiež ako ilegálna skládka odpadu,“ píše investor v zámere, ktorý aktuálne posudzujú úrady.

Pozemok má rozlohu 20 406 štvorcových metrov a developer plánuje, že na ňom postaví 17 710 štvorcových metrov podlahových plôch. Bytové domy A1 až A4 sú naprojektované ako dva pozdĺžne obdĺžnikové bloky na spoločnej podzemnej podnoži.

Domy majú tri podzemné a štyri nadzemné podlažia a celkovo ponúknu 76 bytových jednotiek. S rovnakým počtom bytov počíta investor aj pri blokoch B1 až B4. V ich prípade ide o štyri samostatné objekty s dvoma podzemnými a štyrmi nadzemnými podlažiami.

V ponuke majú dominovať dvojizbové byty s rozlohou od 48 do 55 štvorcových metrov. Celkom ich má byť v projekte 72. Okrem nich budú k dispozícii jednoizbové (28), trojizbové (44) a štvorizbové (8) bytové jednotky. Projekt  počíta s vybudovaním 225 parkovacích miest.

V Karlovke pripravujú projekt Karolia, ponúkne 152 bytov

Obytný súbor Karolia Zdroj: EIA/Karolia

So stavebnými prácami by v Karlovej Vsi mali začať v apríli 2018, ukončenie stavby je naplánované na koniec roka 2019. Investor vyčíslil celkové náklady na 18,5 milióna eur. Za projektom stojí spoločnosť Karolia, ktorá vlastní v lokalite rozsiahle pozemky.

V Karlovej Vsi ohlásilo projekty viacero investorov. Takmer päťdesiatku bytov pridáva projekt Slnečné údolie. Zámer vstúpiť na rezidenčný trh v hlavnom meste pritom ohlásila aj česká spoločnosť CTR. V mestskej časti pripravuje projekt Karloveské terasy , ktorý ponúkne 90 bytov.