Podľa riaditeľa pre neživotné poistenie spoločnosti FinGO.sk Štefana Fajnora netreba zabúdať na častejšie požiare, keďže v zime sa viac kúri a vykurovacie systémy môžu byť často v nevyhovujúcom stave, bez potrebných revízií a údržby.

Jednou z najdôležitejších vecí je zastavenie prívodu vody

„Aj malá prasklina v potrubí v rekreačnej nehnuteľnosti dokáže napáchať veľké škody, a to nielen na samotnom majetku, ale aj na účte za vodu. Rovnako je dôležité sa rozhodnúť, či budete počas zimy nehnuteľnosť temperovať, alebo úplne vypnete kúrenie. Od toho závisí aj miera vypustenia vody z potrubí, bojlera, WC a iných systémov, ktoré sa počas zimy nebudú používať," uviedol Fajnor.

Obaľte si aj potrubia

Zároveň odporučil obaliť aj potrubia, z ktorých sa nevypustila voda, aby v nich nezamrzla. V prípade, že majiteľ chaty plánuje počas zimy úplne vypnúť vykurovacie systémy, mal by vypustiť vodu zo systémov ešte dôkladnejšie. Vhodné je tiež nenechávať na chate žiadne jedlo, ktoré by mohlo prilákať hlodavce.

Je potrebné zaizolovať okná a dvere

„Odporúčame aj celkovú kontrolu nehnuteľnosti a hlavne strechy, či na nej nie je niečo poškodené, pretože prípadná tiaž snehu by takéto škody mohla zväčšiť. Takisto treba zaizolovať okná a dvere, aby boli odolnejšie voči prepúšťaniu chladu. A rovnako ako pri nehnuteľnosti, ktorú opúšťate len na určitý čas, treba myslieť aj na kvalitné zabezpečenie voči zlodejom alebo vandalom. Čiže nezabudnite poriadne zavrieť okná, zamknúť dvere, použiť dostupné ochranné systémy, mreže a bezpečnostné zámky," pokračoval Fajnor.

Majitelia nehnuteľností už nenesú zodpovednosť za neodpratané chodníky

V zime je častou otázkou ľudí, kto je zodpovedný za škody, napríklad pošmyknutie na neodhrnutom zasneženom, resp. zamrznutom chodníku. Podľa Fajnora v tomto prípade treba rozlišovať, či ide o priľahlý chodník k nehnuteľnosti, alebo o vlastný chodník, ktorý sa nachádza na pozemku klienta.

„V roku 2018 sa zmenil zákon a majitelia nehnuteľností už nemusia odpratávať sneh z priľahlých chodníkov. Teda ani nenesú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodprataného snehu. Táto zodpovednosť a odpratávanie chodníkov boli presunuté na správcov miestnych komunikácií," vysvetlil.

Poistenie kryje náhodné škody, ale nie zanedbanie povinností ako vlastníka nehnuteľnosti. Ak napríklad niekto nedodrží termín revízie a čistenia komína a poistná udalosť vznikne z dôvodu vyhorenia sadzí v komíne, je vysoká pravdepodobnosť, že poisťovňa nevyplatí celú sumu.

Poistku vám v niektorých prípadoch nemusia vyplatiť 

„Rovnako to platí, ak nie je nehnuteľnosť udržiavaná v dobrom technickom stave, napríklad sú v nej prehnité stropné trámy, poškodená strešná krytina. Takisto vám nemusia vyplatiť poistné plnenie, ak nevypustíte vodu z potrubia a potrhané trubky spôsobia škody na chalupe, kam celú zimu nezájdete," opísal Fajnor.

Hlavným predpokladom na úspešné plnenie poistnej udalosti je uzatvorenie dobrej poistnej zmluvy. „Aj v tomto prípade platí, že každý vlastník nehnuteľnosti by mal mať poistenie nehnuteľnosti, domácnosti aj zodpovednosti a nemal by sa spoliehať len na základný balík poistenia," konštatoval Fajnor.

Krátko pred pol jedenástou doobeda bol nahlásený požiar bytu na Poľnohospodárskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa 10. decembra 2019. Hasičské jednotky po príchode na miesto zistili, že ide o požiar bytu na ôsmom poschodí. FOTO TASR - Michal Svítok
Neprehliadnite

Prenajímate nehnuteľnosť? Novinkou na trhu je pripoistenie na nájomníka