Urbanizmus a širšie okolie

Juhozápadný svah Líščieho údolia dlhšie ponúkal možnosť bytovej výstavby. Grunty sa usadili centrálne (klik pre foto), po bokoch zatiaľ zostávajú green fields (klik pre foto). Okolie ponúka významný benefit – pokojné prostredie. Budovy sú umiestnené pomerne nahusto (klik pre foto) a vytvárajú ľahko identifikovateľný jeden celok. Zatiaľ absentuje infraštruktúra, služby v pešom dosahu neexistujú. Developer vo svojej reklamnej brožúrke píše o dobrej dostupnosti MHD. Nutnosťou je však používanie auta, bez neho ste stratení.

Káskadovitosť terás má svoj hmotový zmysel. Výhľad je naozaj panoramatický (klik pre foto) a ponúka pohľad na upokojujúci prírodný kolorit rakúskeho pomedzia, a najmä na žalostné paneláky Dlhých Dielov. Nesporným plusom súboru je liečivé ticho okolia sporadicky narúšané strakami, zajacmi ba dokonca aj srnkami. Pre prepracovaných jedincov úžasná vec.


NOVINKA v Rande s realitou.
Práve čítate Grunty: Dobré rande, no chýba iskra (odborné hodnotenie).
Prepnite na Grunty: Z terasy priamo na sídlisko (redakčné hodnotenie).


Grunty: Dobré rande, no chýba iskra

Kvalita projektu

Výstavba vo svahu je vždy náročná, v tomto prípade sa významná svahovitosť podarila elegantne skrotiť (klik pre foto). Biznis priestory sú logicky navrhnuté v bytových domoch bližšie k ceste. Parkovaniu venoval projektant zvýšenú pozornosť – miest je dostatok, problém s parkovaním v tomto projekte zrejme nehrozí (konkrétnejšie čísla v druhom texte). Navyše sú garážové státia grandiózne dimenzované (na dĺžku cca 7 metrov, klik pre foto). Možnosti parkovania sú naozaj na jednotku.

Grunty: Dobré rande, no chýba iskra

V troch posudzovaných bytoch sme našli množstvo správnych riešení (klik pre foto), vhodných dispozícií, ale aj ťažko pochopiteľné artefakty, napr. kotol s nevábnym dymovodom v kúpeľni. Projekt je na slovenské pomery slušný, v európskej konkurencii by sa stratil. Ponúka miesto na bývanie, neponúka miesto na oddych. Vedel by som si v areáli predstaviť miesto na športovú alebo inú sociálnu aktivitu, ktorá by robila z lokality osobnejší priestor. Toto všetko musia zvládnuť terasy s balkónmi.

Exteriérová farebnosť súboru (klik pre foto) neohúri, pôsobí skôr utlmujúco až fádne; ak to bol zámer, tak sa vydaril. Aj tu ale nájdeme stavebné omyly (klik pre foto), napr. dĺžka podesty na vstupnom schodisku do objektu D nie je ani praktická, ani podľa normy. Celý súbor pôsobí trochu sterilne, fontána alebo iný architektonický prvok by sa tu veľmi žiadal.

Inteligentnosť riešení

Celý komplex je oplotený a ako-tak strážený bezpečnostnou službou, čo má aj svoju nevýhodu – nemožnosť kolmého pešieho spojenia s karloveskou tepnou. Snaha o pomoc pre zdravotne postihnutých je na viacerých exteriérových miestach zrejmá (vyhradené parkovacie boxy pre zdravotne postihnutých, bezbariérovosť niektorých vstupných vchodov, dlažba pre slabozrakých), na iných miestach však nepochopiteľne absentuje (klik pre foto) a projektant posiela vozíčkara (alebo matku s kočiarom) domov cez garáže. Len tadiaľ sa totiž dostane bezbariérovo do výťahu a k bytu.

Grunty: Dobré rande, no chýba iskra

Súbor disponuje aj jedným detským štrkoviskom (klik pre foto) projektovaným podľa čínskeho vzoru (jedna rodina = max. 1 dieťa, najlepšie už v puberte). Pre 105 bytových jednotiek je to málo. Okolo detského štrkoviska ako ani inde v rámci komplexu lavičky na posedenie nenájdeme. S miestom pre loptové hry detí projektant neuvažoval.

Interiéry sú riešené racionálne, dlhšie predmety, napr. kuchynská doska, však musia ísť kvôli úzkym 3-ramenným vnútorným schodiskám cez kladku (klik pre foto). Ostatné spoločné priestory vrátane výťahov sú bez pripomienok. Skrinky plynomerov (klik pre foto) sú tiež príkladné. Dvoj- a trojizbové riešenie bytov bolo dispozične bez výhrad.

Podarilo sa vytvoriť denné zóny, geometria miestností je vhodná, kuchynské časti sú v denných zónach na vhodnom mieste. Štvorizbová alternatíva však už za dispozičným ráciom trochu zaostáva, napr. tzv. pohotovostné WC je na samom konci chodby, kotol dominuje kúpeľni...

Použité stavebné materiály

Stručne možno zhodnotiť, že na výstavbu boli použité lepšie materiály, využila sa ponuka renomovanejších výrobcov. Stavebník sa za použité materiály a výrobky rozhodne hanbiť nemusí. V mnohých oblastiach išiel nad bežný rámec. Klampiarske prvky tvoria negatívnu výnimku (vysvetlenie v ďalšom odstavci).

Grunty: Dobré rande, no chýba iskra

Remeselné zvládnutie

Je na veľmi dobrej úrovni sprevádzané počas posudzovania uznanlivou grimasou hodnotiteľa. Málokedy je dnes v Bratislave vidieť nové holobyty, ktorých podlahy a steny sú rovné, stavebné otvory na interiérové dvere ideálne, manévrovanie s umiestnením varného panelu možné, elektrické zásuvky neurážajú (klik pre foto), okná sú správne osadené (klik pre foto) a priestor je čistý. Vnútorné pravé uhly (klik pre foto) takmer nemajú odchýlky, vertikálne povrchy sú naozaj kolmé, príprava podláh je výborne zvládnutá, vrátane rovinnosti a rohov. Stavebno-technická príprava na kuchynskú linku (klik pre foto) a zariaďovacie predmety kúpeľne (klik pre foto) je v poriadku.

Výnimku tvoria niektoré klampiarske výrobky, ktoré na tomto projekte medzi elitu rozhodne nepatria. Spádovanie oplechovania na terasových (zábradlových) múrikoch je mizerné, niektoré vonkajšie parapety na francúzskych oknách sú doslova pohromou (opačné spádovanie).

Grunty: Dobré rande, no chýba iskra

Na terasové a balkónové oplechovanie sa zrejme použil treťotriedny spojovací materiál, dôsledky sa prejavili v celej svojej paráde (klik pre foto). Developer problém nepopiera, snaží sa ho odstrániť a preventívne plánuje prerobiť aj tie úseky, kde sa problémy vizuálne neprejavili. Prístup je to veľmi férový, čas ukáže, aký bude výsledok. To isté platí o vonkajšom osvetlení, ktoré sa stavebníkovi zatiaľ nepodarilo „rozchodiť“.

Technické detaily

Interiéry potešili. Nájdeme tu ľahko ovládateľné vonkajšie okenné rolety (klik pre foto), odvetranie šatníkov (klik pre foto), prípravu na podlahovku v kúpeľni (klik pre foto), dátové rozvody, video vrátnika a podobne. Medzi exteriérovými detailmi sme našli niekoľko stavebných (klik pre foto1 a foto2) aj estetických nedostatkov (klik pre foto).

Résumé

Toto rande bolo s realitou, ktorá disponuje príťažlivými interiérmi. V architektonickom výraze komplexu ale chýba niečo vábivé, očarujúce, niečo iné, potrebné na zaľúbenie či vzplanutie.

Jozef Ilčík
stavebne-poradenstvo.sk

Grunty: Dobré rande, no chýba iskra


NOVINKA v Rande s realitou.

Každé rande teraz prinesie aj názor stavebných odborníkov v samostatnom článku. Upozornia na technické detaily a kvalitu prác, ktoré si redakcia nevšimla, a na ktoré nemá stavebné vzdelanie.
Práve čítate Grunty: Dobré rande, no chýba iskra (odborné hodnotenie) .
Prepnite na Grunty:
Z terasy priamo na sídlisko (redakčné hodnotenie) .


Grunty: Dobré rande, no chýba iskra