V Česku sa tempo rastu cien po celý rok stupňovalo až dosiahlo dvojcifernú hodnotu, prvýkrát od vypuknutia krízy. Pritom väčšina ostatných krajín únie si už obdobím prudkého rastu po krízovom prepade prešla. V Česku začali ceny rásť na jar 2013 a odvtedy sa rast každým štvrťrokom mierne zrýchľoval, k väčším skokom prišlo až minulý rok.

Posledné tri mesiace minulého roka zároveň boli prvým pokrízovým kvartálom, počas ktorého nezaznamenala žiadna krajina medziročný pokles cien bývania. Konštatovanie nezahŕňa Grécko, ktoré údaje Eurostatu dlhodobo neposkytuje.

Veľmi silný medziročný nárast o vyše osem percent uvádzajú štatistici aj Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Malte, Slovensku a Bulharsku. Po piatich rokoch sa z poklesu vymanilo Taliansko, hoci zaznamenalo len symbolický prírastok. Rast pod jedno percento vykázalo aj Chorvátsko.

Porovnanie cien oproti predchádzajúcemu štvrťroku ukazuje iný obraz o vývoji cien. Zlacnenie zažilo až sedem krajín, avšak okrem Dánska išlo len o veľmi miernu negatívnu zmenu. Ešte vyšší rast ako Česko si medzikvartálne pripísala Malta, až o šesť percent. Slovensku uvádza Eurostat priemerný nárast o 1,8 percenta.

Priemerné ceny za celú Euópsku úniu sa počas posledných troch mesiacov zvýšili o 0,8 percenta a boli o 4,7 percenta vyššie ako pred rokom. Za eurozónu boli pri rovnakom medzikvartálnom náraste vyššie o 4,1 percenta ako koncom roka 2015.

Ako sa zmenili ceny bývania v EÚ (4. štvrťrok 2016)
medziročná zmena v % medziročná zmena v %
Česko +11,0 Nemecko +6,7
Maďarsko +9,7 Švédsko +6,5
Litva +9,5 Holandsko +6,4
Lotyšsko +9,0 V. Británia +5,7
Malta +8,4 +4,7
Slovensko +8,3 Španielsko +4,4
Bulharsko +8,1 Dánsko +4,2
Estónsko +7,7 Eurozóna +4,1
Luxembursko +7,7 Poľsko +4,0
Írsko +7,6 Cyprus +2,8
Portugalsko +7,6 Belgicko +2,6
Rumunsko +7,3 Francúzsko +1,9
Rakúsko +7,0 Fínsko +1,0
Slovinsko +6,9 Chorvátsko +0,8
Taliansko +0,1
Zdroj: Eurostat, Poznámka: údaje za Grécko nie sú k dispozícii