Rande s realitou - menu:

Objekt pozostáva z nižšej odstupňovanej časti a vyššej časti so strešnou nadstavbou. Nachádza sa v ňom 72 bytov s možným flexibilným členením a polyfunkcia, sú to dva obchodné priestory so samostatnými vstupmi, momentálne ešte bez prevádzkovateľov.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - fasáda Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty orientované na severozápad sú klasifikované ako apartmány, kde nie je zabezpečené normové preslnenie obytných miestností. Budova disponuje aj podzemnou garážou s 36 parkovacími státiami. Ďalších 60 parkovacích miest sa nachádza v prízemí a na priľahlých plochách.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - fasáda Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

EcoHouse nás upútal zaujímavým členením fasády, napriek klasickej šúchanej omietke a lacným riešením zábradlí balkónov. Je vidieť, že aj za málo peňazí sa dá zrealizovať netuctová fasáda.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - fasáda Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V okolí objektu sú len parkoviská, rušná ulica a komunikácie. Veľkým nedostatkom je, že sa na pozemku investora nenachádza žiadna zeleň a ani zóna oddychu, ktorá by prislúchala k objektu.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - chodník Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Do bytového domu sa vchádza bezbariérovým chodníkom (bez zábradlia), a to iba cez jeden hlavný vchod z Kazanskej ulice. Zadný vchod, resp. východ nejestvuje.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - schránky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Poštové schránky sú umiestnené zvonku na fasáde domu.

Po vojdení do bytového domu nás prekvapilo, že sa tu nenachádza zádverie. Počasie z exteriéru sa tak bude pri otvorení vchodových dverí prenášať priamo do komunikačnej chodby. To znamená, že tu bude veľmi chladno alebo horúco, mokro a šmykľavo. 

Vchodový priestor je minimálny. Vedie priamo k schodisku alebo vpravo do podzemných garáží a k výťahu. 

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - schodisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Schodisko vedúce priamo z hlavného vchodu na prvé nadzemné podlažie sa môže na prvý pohľad zdať ako dlhé a strmé. Výška osemnástich stupňov je v norme a takisto aj fakt, že schodisko nemá vybudovanú medzipodlažnú podestu. Podesta sa síce odporúča už pri počte viac ako 16 stupňov, ale toleruje sa do 20 schodiskových stupňov. Otázne je, čo budú hovoriť nájomníci, ktorí budú pri odstávke výťahu nútení bez odpočinutia vynášať detský kočík alebo ťažký nákup.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - výťah Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V bytovom dome sa nachádza len jeden výťah (pre 9 ľudí), čo sa nám pri počte bytov javí ako poddimenzované. Rovnako si nevieme predstaviť vyťaženie výťahu najmä počas sťahovania nájomníkov.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - chodba Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Po prehliadke spoločných priestorov a chodieb konštatujeme, že steny schodiska sú z pohľadového betónu. Schody sú prefabrikované s betónovým povrchom. Chodby vedúce k bytom sú dostatočne vysoké, steny majú omietnuté a na podlahe je položená PVC-krytina.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - schodisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spoločné priestory sú čiastočne presvetlené denným svetlom cez okná z priestoru schodiska. Chodby aj schodisko sú dostatočne široké a pôsobia dojmom kvalitného vyhotovenia.

Parkovanie vozidiel vlastníkov alebo nájomcov bytov je riešené viacerými spôsobmi. Parkovacie miesto sa nepredáva priamo s bytom, ale samostatne.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - Parkovisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V suteréne domu sa nachádzajú garážové státia. Tie ale vzhľadom k nepravidelnému pôdorysnému tvaru budovy pôsobia neusporiadane. Parkovacie miesto vytvoril investor jednoducho tam, kde sa len dalo. Okrem toho sa nachádzajú v rôznych výškových úrovniach či dokonca v naklonenej rovine.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - zdvihák Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Na prízemí domu sú garáže zase riešené pomocou tzv. autozdvihákov. K tomuto riešeniu musel investor pristúpiť, aby vytvoril normou požadovaný počet parkovacích miest.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - zdvihák Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V praxi to bude znamenať, že vlastník si tu bude musieť kúpiť dve parkovacie miesta a v rámci domácnosti si bude treba vykomunikovať, kto bude z garáže vychádzať ako prvý. Jedno auto môže mať výšku najviac 170 centimetrov, druhé len 150. Je to netradičné riešenie, s ktorým sme sa dosiaľ v bytových domoch na Slovensku nestretli. Dalo sa to napríklad riešiť tzv. nezávislým systémom parkovania - formou sklopných zakladačov.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - zdvihák Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pivničné kobky sa v objekte nenachádzajú, čo je jednoznačne veľké mínus, vzhľadom k veľkosti bytov, kde sa bude bojovať o každý centimeter.

Byty sú navrhnuté s možnou variabilitou priečok, ktoré sú sadrokartónové, čo nie je veľká výhra. Prečo? Lebo užívatelia budú musieť rátať s tým, že tieto priečky majú obmedzenú nosnosť a pri vŕtaní do nich budú musieť napríklad použiť aj špeciálne hmoždiny.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - priečky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Priestor v bytoch nie je veľkorysý a zodpovedá štandardu bytového domu, ktorý je podriadený tomu, aby mal byt čo najviac izieb, a to pri čo najmenšej celkovej výmere bytu. Napríklad rozmery 3-izbového bytu sú od 55 do 70 m2. Povrchové úpravy v bytoch sú zrealizované v dobrej kvalite, omietky sú zvislé a rovné. Obklady, dlažby a ani parkety neboli v čase obhliadky zrealizované.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - vetranie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Okná do Kazanskej ulice sú odhlučnené a v ráme okna zabudované zariadenie na vetranie miestností aj pri zatvorenom okne. Je to už štandard, ktorý vyžaduje hygienická norma na hluk a vetranie, predovšetkým ak sú bytové jednotky situované do rušnej komunikácie. Pre budúcich vlastníkov bytov to ale znamená, že o tieto zariadenia sa budú musieť starať – udržiavať ich v prevádzke a čistiť ich.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - kúpeľňa Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Kúpeľne sú v menších bytoch zariadené spolu s WC, pri väčších bytoch je sociálne zariadenie odčlenené.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - kúpeľňa Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - ohrievač Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Tam, kde nie sú inštalované radiátory si možno navodiť teplo v miestnosti klasickým infra-ohrievačom.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - balkón Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pozitívom je, že každý byt má balkón, resp. tie na najvyššom podlaží terasu. Je veľkorysá a kvalitne zhotovená. 

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - balkón Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - balkón Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty situované na južnej strane majú výhľad do starej časti Podunajských Biskupíc s rodinnými domami, ale tie, čo sú na prízemí, hľadia na nasprejovaný múr.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - výhľad Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - výhľad Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - zelená terasa Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Viacizbové byty na najvyšších podlažiach majú veľké terasy aj so zeleným trávnikom a okrasnými rastlinami (jediný eko prvok) s výhľadom na rafinériu či susediacu rozostavanú bytovku.

V každom prípade je v bytoch vidieť, že sa použili iba materiály nižšieho štandardu alebo len štandardné materiály. Rozvody ústredného kúrenia sa realizovali klasickým stupačkovým rozvodom ako v domoch zo 70. rokov po povrchu, čo v dnešnej dobe už pôsobí veľmi rušivo v miestnosti a robí ťažkosti pri zariaďovaní nábytkom. Lacným riešením sú aj do podlahy inštalované radiátory neestetického vzhľadu.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - stupačky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - stupačky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Detaily v celom dome sú dosť často nedotiahnuté a celkový dojem pôsobí lacno.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - nedorobky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - nedorobky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Eco House je tak trochu retro

Eco House Rande s realitou - nedorobky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Štandard bývania v EcoHouse sa približuje návratom do doby bývania v panelových bytoch čias socializmu. Na druhej stranu treba podotknúť, že ceny bytov sú zohľadnené k štandardu vybavenia a lokalite.

Autor pôsobí ako stavebný dozor v spoločnosti Armatrade GRP, s.r.o.

Rande s realitou - menu: