Zámer počíta s výstavbou troch obytných veží na spoločnej polyfunkčnej podnoži v tvare U, ktorá vytvorí verejný dvor s parkom na streche podzemných garáží. V jednopodlažnej podstave má byť 14 obchodných prevádzok s celkovou podlahovou plochou vyše tisíc štvorcových metrov.

Počet bytov sa líši v dvoch variantoch projektu. V oboch však prevažujú dvojizbové byty doplnené trojizbovými tvoriacimi šestinu počtu bytov. Prvý variant počíta s výškou budov 12 až 13 podlaží, 226 bytmi a 320 parkovacími miestami v dvojpodlažnej podzemnej garáži.

Druhý variant je o jedno poschodie vyšší, počet bytov navyšuje na 244 a počet parkovacích miest na 327. Výmery bytov sa v oboch verziách pohybujú od 49 do 79 štvorcových metrov.

V Dúbravke majú vyrásť štrnásťpodlažné bytové vežiaky

Rezidencia Harmincova - situácia Zdroj: J&P

Rezidencia Harmincova má vyrásť na pozemkoch na Harmincovej ulici priamo susediacich s Kauflandom z opačnej strany ako Čerešne. Na pozemku s plochou 1,1 hektára sú málo využívané skladové a administratívne budovy. Je tu aj objekt Strednej obchodnej školy patriaci Bratislavskému kraju, ktorého sa projekt nedotkne.

Návrh vychádza z Urbanistickej štúdie zóny Dúbravanka z roku 2009, ktorá však nebola schválená ako územný plán zóny a teda nie je záväzná. Investorom je spoločnosť J&P patriaca bratislavským podnikateľom z rôznorodým portfóliom. Výstavbu plánuje na roky 2017 až 2019 a výšku investície odhaduje na vyše 20 miliónov eur.