Doprava je významným aspektom pri rozhodovaní sa o budúcom bývaní. Zdá sa byť jedným z najdôležitejších faktorov, skúsenosti však ukazujú, že napriek tomu nebýva rozhodujúca. Podstatnú úlohu zohráva aj systém mestskej dopravy, či napojenie na linky medzimestskej dopravy.

Táto téma má veľký rozmer najmä v hlavnom a iných veľkých mestách a zakaždým silnie predovšetkým v období blížiacich sa komunálnych volieb. Príčinu dopravných ťažkostí v Bratislave môžeme rozdeliť do dvoch konkrétnych problémov: prvým je stále nevybudovaný diaľničný obchvat, ktorý by odklonil tranzitnú dopravu mimo mesta a odľahčil tak súčasné problémové oblasti – najmä v smere na Šamorín. Druhým je mestská hromadná doprava a medzimestská doprava, s ktorou súvisí spojenie s priľahlými oblasťami tak, aby sa zabezpečil komfort dochádzania do mesta, a to bez áut.

Začiatok výstavby nultého obchvatu v Bratislave by mal odštartovať o pár rokov. Otázkou však je, či vôbec dôjde k uskutočneniu plánu – mnoho bude záležať aj na rozdelení do jednotlivých fáz. Súčasní, ale aj budúci obyvatelia priľahlých oblastí však obchvat potrebujú. Bratislava totiž prirodzeným spôsobom rastie, zaľudňujú sa aj jej okolité oblasti, vznikajú nové štvrte, ba priam mestečká – takéto kvantum ľudí samozrejme potrebuje cestovať do hlavného mesta. Budúca trasa nultého obchvatu Bratislavy (pozrite si trasovanie) by mala hlavné mesto priblížiť k európskemu štandardu metropol a zjednodušiť pohyb v rámci mesta aj v jeho okolí.

Problém nedoriešenej dopravy vyvolal v posledných dňoch veľkú diskusiu napríklad v súvislosti s novou výstavbou v Čiernej Vode, kde má vzniknúť niekoľko nových bytoviek. Poslanci síce zmenu územného plánu povoľujúcu výstavbu odobrili, avšak uznesením zaviazali investor k riešeniu dopravy. Ak sa to časom ukáže ako dobré riešenie, mohlo by sa uplatniť aj inde.

Iné otázniky vyvoláva hromadná doprava. Verejná diskusia na túto tému mala už niekoľko kôl, ale zatiaľ sa ďaleko neposunula. Hlavným problémom zostáva absencia systému, ktorý by umožnil zaparkovať auto na kraji mesta a pohodlne sa dopraviť do cieľového miesta prostriedkom hromadnej dopravy. V rámci Bratislavy mal tento systém fungovať už dávno, ale kompetentní sa dodnes nedohodli ani na tom, ako by mal vyzerať. Metro, ako sa zatiaľ zdá, nie je realizovateľné, súčasne však do konkrétneho obrazu nedospeli ani ostatné riešenia. Jediný posun badať v plánoch budovania električky do Petržalky. Pritom však ide o mestskú časť, ktorá dopravnou situáciou trpí menej ako väčšina ostatných.

Vhodným riešením by mohli byť veľkokapacitné, a najmä od okolitej dopravy nezávislé električky. „Stačí“ vybudovať infraštruktúru v okrajových častiach mesta a na konečných zástavkách záchytné parkoviská. Ide síce o veľkú investíciu, ale skôr či neskôr ju bude treba realizovať. Bratislava by vďaka nej nezískala len fungujúci dopravný systém, ale aj tvár veľkomesta. Veď dopravná infraštruktúra neovplyvňuje len komfort bývania, ale aj ekonomické výsledky samotného mesta.

Dopravné zápchy ešte neznížili ceny bytov, písal TREND v roku 2008.

Vhodné bývanie na TRENDreality.sk každý týždeň v spolupráci s Galériou Novostavieb.
Prečítajte si všetky diely.