Komisia sa zaoberala projektom, ktorý v lokalite Zamajerské na doposiaľ nevyužitom pozemku ráta s výstavbou 29 objektov, bytových domov i ubytovní so štyrmi až desiatimi podlažiami. Ide o zmenený projekt, ktorý sa predtým týkal výstavby rodinných domov a malopodlažných bytových domov.

Nesúhlasia s návrhom

Podľa nového projektu, v súčasnosti zaradeného do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, sú v blízkosti hlavnej komunikácie a oproti územiu rodinných domov plánované výškové bytové objekty. D. Krajčír avizuje nesúhlasné stanovisko mestskej časti voči takémuto zámeru.

„Budeme to regulovať do takej miery, aby to nebolo ani dopravne, ani urbanisticky zohyzdené," vyhlásil. Upozornil aj na to, že v súlade s postojom magistrátu hlavného mesta je pre mestskú časť neprípustné, aby sa na tomto území uvažovalo o výstavbe ubytovní.

Devínskej sa nepáči developerský projekt Slnečný vrch

Slnečný vrch (vizualizácie) Zdroj: EIA / Slnečný vrch

Predsedníčka stavebnej komisie mestskej časti Beata Janatová poukázala na ďalšie problémy, ktoré vyplývajú zo zámeru. „V navrhnutom zámere, ktorý ráta s ubytovaním pre 1 500 ľudí, absolútne chýba občianska vybavenosť, zariadenia školskej infraštruktúry, takisto nerieši problém s napojením územia na vodu," spresnila. Pripomienkami, ktoré zazneli na komisii, bude mestská časť argumentovať svoje nesúhlasné stanovisko k zverejnenému zámeru.

29 bytových domov

Prítomní obyvatelia si uvedomujú, že územie je plánované na výstavbu, upozorňujú však, že tá nesmie zhoršiť kvalitu života tých, ktorí v dotknutom území už bývajú. „Predstavoval som si, že investor bude v tomto projekte rešpektovať charakter už existujúcej zástavby, no žiaľ, som sklamaný, lebo je to typický rozpínavý developerský projekt, nezohľadňujúci charakter územia a urbanizmu, ktorý je pre takéto územie vhodný," upozornil jeden z nich, Martin Lisý.

Developer projektu Slnečný vrch chce na v lokalite Zamajerské postaviť 29 bytových domov so štyrmi až deviatimi podlažiami. S viacpodlažnými objektmi sa ráta i v blízkosti hlavnej komunikácie, oproti zástavbe rodinných domov.

Súčasťou komplexu majú byť aj ubytovne. Projekt ráta s vybudovaním 1092 parkovacích miest v podzemných garážach aj na povrchu. Celková podlahová plocha je naplánovaná na 72 946 metrov štvorcových, z toho podlahová plocha bytov má byť 55 512 m², prechodného ubytovania 9943 m², obchodu a služieb 6172 m² a administratívy 1319 m². Developer už začal s povrchovým úpravami, v novembri 2018 totiž získal stavebné povolenie pre komunikácie.