Napriek rozdielnej veľkosti miest Bratislavy a Prahy by mali developeri v hlavnom meste Slovenska v tomto roku dokončiť porovnateľné množstvo bytov. Je to najmä dôsledok stavebného boomu z predchádzajúceho obdobia, ktorý bol odrazom investičného optimizmu v tom čase.

Úroveň dokončených projektov ohlásených developermi na budúci rok bude výrazne nižšia. Novú výstavbu brzdia v súčasnosti obmedzený prístup k úverom a tiež skutočnosť, že väčšina developerov sa sústredí na predaj existujúcich bytov.

Podľa prieskumu poľskej realitnej spoločnosti REAS v spolupráci s medzinárodnou poradenskou Jones Lang LaSalle v druhom štvťroku 2010 bolo v Bratislave na predaj 140 bytových projektov od developerov. Vyše 27 % tvoria byty v dokončených projektoch, z nich väčšina je už v kompletnom štandarde, hoci určitý podiel na trhu získava aj neúplný štandard.

Miestny dopyt nebol dostatočne veľký, aby absorboval vyššiu ponuku z posledných rokov, hoci aj za asistencie zahraničných a špekulatívnych investorov, ktorí už dávno opustili scénu. Viditeľnou tendenciou u časti developerov bolo prispôsobenie ich produktu zmenej situácii na trhu, najmä prostredníctvom priamych alebo nepriamych zliav v cene.

Vyjednávanie o cene je stále možné vo väčšine projektov, čoho výsledkom je nižšia skutočná realizovaná cena ako počiatočná ponuková. Okrem korekcií cien REAS nespozoroval, že by sa väčšina developerov snažila vysporiadať s iným problémom existujúcej ponuky, a tým je nedostatočné zmiešanie projektov a nevyhovujúce pôdorysy.

Prieskum REAS-u v oboch metropolách zároveň odhalil, že priemerné ceny novostavieb v druhom kvartáli sú nominálne vyššie v Bratislave ako v Prahe. Rozloženie podľa jednotlivých cenových kategórií je úplne iné, oveľa viac jednotiek sa nachádza v nižšom až strednom pásme a potom vyššej strednej cenovej triede. „Existuje tu zjavné prekrývanie cien medzi rôznymi kvalitatívnymi segmentami, čo indikuje zlé prispôsobenie hodnoty mnohých projektov ich požadovanej cene.“

Developeri zlé pôdorysy ignorujú