„Konceptom bývania aj architektúrou objektov v novej štvrti chceme nadviazať na históriu tohto miesta. Súčasťou prichádzajúcej éry bude aj nový názov, ktorý symbolizuje „posun vpred“ a zároveň spája celú zónu s jej históriou. Nový názov – ZWIRN – vychádza z pôvodného mena cvernovej továrne a nesie v sebe tradíciu funkcie tohto areálu, na ktorú určite nechceme zabudnúť,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Hľadanie názvu štvrte bolo súčasťou súťaže, do ktorej sa zapojilo šesť kreatívnych agentúr. Víťazom a tvorcom kreatívneho konceptu novej štvrte vrátane nového názvu – Zwirn – sa stala agentúra MullenLowe GGK. Agentúra bude mať na starosti nové smerovanie a celkový vizuálny koncept projektu areálu Zwirnu.

„Aj napriek tomu, že podľa viacerých zúčastnených bolo zadanie pomerne striktné a náš brand manuál neumožňuje úplný kreatívny rozlet, tender priniesol veľa zaujímavých konceptov a názvov, fresh nápadov, ale aj nové pohľady na celé územie,“ komentuje výsledok súťaže Silvia Ferencová, riaditeľka marketingu a predaja YIT Slovakia.

Bratislavská cvernová továreň prešla počas storočnej existencie mnohými zmenami a v priebehu času sa menili aj jej názvy: Pozsony Csernagyar, Pressburger Zwirnfabrik, Bratislavská cvernová továreň, Danubia, Závody MDŽ 8. marca. Bratislavčania však areál dodnes nazývajú Cvernovka.

Cvernovka od YIT má oficiálny názov: Zwirn

Nová vizualizácia projektu Zwirn v bývalej Cvernovke Zdroj: YIT Slovakia

Rozšírili ho najmä aktivity Nadácie Cvernovka, ktorá zastrešila asi tridsiatku ateliérov a štúdií, ktoré si našli priestory s výnimočným genius loci v dlhodobo nevyužívanej pamiatkovo chránenej budove Pradiarne. S YIT sa však kreatívnej komunite nepodarilo dohodnúť na prenájme budovy a napokon si našla nové priestory. Developer potom musel nájsť nový názov, aby sa projekt v areáli továrne nezamieňal s aktivitami nadácie, ktorá má názov registrovaný.

Prvú etapu novej mestskej štvrte s približne osemsto bytmi, kanceláriami v obnovenej historickej Pradiarni aj novej administratívnej budove či novým námestím, plánuje YIT dokončiť do roku 2020. Vznikne podľa víťazného návrhu ateliéru Compass Architekti, ktorý uspel vďaka prepojeniu bytových budov s infraštruktúrou a verejným priestorom.

Cvernovka od YIT má oficiálny názov: Zwirn

Nová vizualizácia projektu Zwirn v bývalej Cvernovke Zdroj: YIT Slovakia

„V prípadne Zwirnu sme si vždy predstavovali riešenie, ktoré harmonicky prepojí históriu tohto územia s jeho budúcim využitím. Sme radi, že môžeme v tomto územní obnoviť historickú pamiatku, budovu Pradiarne, do pôvodnej podoby a pridať k nej zástavbu, ktorá podporí dobré komunitné vzťahy a vytvorí jedinečné bývanie blízko centra mesta,“ dodáva Stanislava Paulíková, projektová manažérka YIT Slovakia.

V areáli aktuálne prebieha búranie výškovej Prevádzkovej budovy, najnovšej prístavby továrne z roku 1992. Pokračuje tiež prestavba bývalej ubytovne na Páričkovej ulici na bytový dom Pari.

Prebiehajú aj procesy získavania potrebných povolení. YIT plánuje začať s výstavbou podzemných garáží a námestia, ako aj s rekonštrukciou Pradiarne, začiatkom budúceho roka.

Cvernovka od YIT má oficiálny názov: Zwirn

Nová vizualizácia projektu Zwirn v bývalej Cvernovke Zdroj: YIT Slovakia

Z histórie Bratislavskej cvernovej továrne

V čase spustenia výroby v roku 1902 pomáhala nová továreň pretvoriť vtedajší Prešporok na druhé najvýznamnejšie industriálne centrum Uhorska. Cvernová továreň bola jednou z prvých fabrík, ktorá v stredoeurópskom priestore už v roku 1934 priniesla na trh pestrofarebný sortiment šijacích nití.

Po roku 1949 zažila svoju zlatú éru, keď jej rôzne farebné nite a spracovávanie vzácnej bavlny zabezpečovali popredné miesto na európskom trhu. V továrni spracúvali aj veľmi vzácnu bavlnu z Uzbekistanu či Tadžikistanu. V zlatých časoch továrne šil celý svet niťami s názvom Squirrell (veverička), no nik netušil, že pochádzajú z Bratislavy.

Areál sa postupne rozrastal až do začiatku 90. rokov minulého storočia. Následne továreň prešla kupónovou privatizáciou a získal ju zahraničný vlastník. Výrobu definitívne ukončil v roku 2004. Areál získala developerská spoločnosť Sekyra Group, ktorá v roku 2007 predstavila prvý projekt. Firme sa však nedarilo a celé slovenské portfólio predala v roku 2011 francúzskej JF Hamilton Group, ktorá už o rok neskôr začala s kontroverzným búraním. Stavať však nezačala. YIT získala areál koncom roka 2015. Nový názov jej projektu vychádza z jedného z historických názvov – Pressburger Zwirnfabrik.