Druhú etapu River Parku na mieste bývalého Parku kultúry a oddychu (PKO) na bratislavskom dunajskom nábreží tvoria tri časti. Polyfunkčný blok A situovaný smerom ďalej od centra, na severozápadnej strane bývalého PKO, pripravuje Cresco. Blok B, teda námestie s planetáriom a mediatékou a polyfunkčný blok C priamo susediaci s prvou etapou, má pod palcom J&T Real Estate.

Pozemky pod celým bývalým PKO patria spoločnosti Woal, čo je bývalý Henbury Development vlastnený cyperskými spoločnosťami, založený obomi developermi. Rozloha druhej fázy River Parku je takmer 2,8 hektára.

Cresco rozbieha svoju časť River Parku 2

River Park 2 - Blok A - južný pohľad Zdroj: Woal / EIA

Cresco predložilo prostredníctvom spoločnosti Woal na posúdenie vplyvov na životné prostredie zámer s pracovným názvom Polyfunkčný blok CPR – A. Komplex s dĺžkou vyše 180 metrov zaberie takmer 1,3 hektára. Vzniknúť tu má 121 bytov, 174 apartmánov, 1 900 štvorcových metrov predajnej plochy a 661 podzemných parkovacích miest.

„Hlavnú hmotu tvoria štyri lichobežníkové objekty prepojené v severnej časti nižšími štruktúrami, ktoré tak vymedzujú priestor vnútorných polootvorených átrií a efektívne odčleňujú jestvujúcu komunikáciu na Nábreží arm. generála Ludvíka Svobodu od pešej promenády,“ uvádza sa v zámere.

Budova má navrhnuté tri podzemné podlažia, mezanín a päť až deväť nadzemných podlaží, pričom tri bloky bližšie k prvej fáze majú deväť podlaží a blok bližšie k mostu Lafranconi má osem podlaží. Prepojené sú päťpodlažnou časťou.

Blok A vytvára tri typy priestorov, ktoré sa prelínajú. Nábrežná promenáda s komerčnými prevádzkami v parteri svojim charakterom nadviaže na kritizovaný stiesnený priestor pred prvou etapou River Parku. Verejný priestor prechádza do polosúkromných komunitných záhrad medzi lichobežníkovými objektmi, čiastočne budú súkromnými predzáhradkami k prízemným bytom a apartmánom. Nad verejnými komunikáciami vzniknú vyvýšené zelené vnútorné dvory. Strechy sú riešené ako pochôdzne terasy.

Cresco rozbieha svoju časť River Parku 2

River Park 2 - Blok A - pôdorys typického podlažia Zdroj: Woal / EIA

Vyšší podiel občianskej vybavenosti, v tomto prípade zastúpenej najmä apartmánmi, vyplýva z požiadaviek územného plánu definujúcich najviac 30-percentný podiel bývania. Byty budú sústredené najmä v dvoch západných vystúpených objektoch.

„Materiálové riešenie je dané predovšetkým kombináciou bezrámových presklených plôch s kamenným obkladom plných stien, doplnené použitím bronzového a dreveného obkladu. Zábradlia balkónov a strešných terás sú presklené, zabezpečujúce maximálnu transparentnosť a výhľady. Farebná paleta fasády je postavená na kombinácii teplejších šedých a bronzových odtieňov s tmavošedými rámami zasklenných stien a kontrastne svetlým prevedením superštruktúry,“ opisuje zámer architektúru.

Autorom návrhu Bloku A je štúdio Bogle Architects, ktoré s Crescom spolupracovalo už na projektoch kancelárií Uniq Staromestská a bytovom dome Uniq Majakovského.

Zámer uvádza predpokladaný začiatok výstavby v marci 2019 s dokončením o dva roky. Celkové náklady na stavbu odhaduje investor na 50 miliónov eur.

Na pozemku susediacom s areálom Výskumného ústavu vodného hospodárstva spadajúceho pod Ministerstvo životného prostredia, sú ešte pozostatky bývalého PKO, najmä športová hala VKP. Ich odstránenie je podľa zámeru v procese povoľovania.

Cresco rozbieha svoju časť River Parku 2

River Park 2 - mapa Zdroj: Woal / EIA