Nový projekt má vyrásť na ulici Agátová, oproti polyfunkčnej zóne Bory. Pozemok je zo severnej strany ohraničený ulicou Agátová, z východnej strany Penati Clubom, z južnej strany lesom a z východnej strany pozemkom zarasteným náletovou drevinou.

Hlavne apartmány

Na pozemku s rozlohou 26 102 štvorcových metrov naplánoval investor výstavbu apartmánového domu, apartmánového hotela, bytového domu a súboru 29 objektov s apartmánmi.

„Polyfunkčný objekt sa navrhuje na spoločnom jednopodlažnom podzemnom podlaží pôdorysného tvaru písm. „E“ s lineárnou časťou pozdĺž Agátovej ulice  a tromi kolmo na ňu nadväzujúcimi časťami, každá so štyrmi nadzemnými podlažiami, terasovito ustupujúcimi v smere k Agátovej ulici,“ predstavuje svoje plány v dokumentoch investor.

Vo východnej časti objektu má byť situovaná časť určená pre trvalé bývanie, v ktorej by malo byť 56 bytov. V stredvej a západnej časti komplexu má byť situovaný apartmánový dom a hotel. Celkovo by mal ponúknuť 66 jednotiek.

Pozdĺž južnej a východnej časti objektu navrhuje developer postaviť ďalších 29 nebytových stavieb, každú s jedným apartmánom. Spolu majú vytvárať tzv. depandance. Ide o súbor budov, ktoré prislúchajú k väčšiemu celku.

Na začiatku procesu

Naplánované sú štyri jednopodlažné objekty s podpivničením, šesť dvojpodlažných (bez podpivničenia) a 19 dvojpodlažných s podpivničením. Všetky objekty majú byť prestrešené plochými strechami.

Komplex má byť obsluhovaný 246 parkovacími miestami, 169 z nich je situovaných v garáži polyfunkčného objektu. Kedy dôjde k realizácii projektu je zatiaľ otázne, keďže investor len začal vybavovať všetky potrebné povolenia.

Investorom projektu je spoločnosť Park Villa, ktorá je dcérskou firmou developerskej skupiny Cresco. Známa je hlavne realizáciou petržalského projektu Slnečnice. Aj na ňom spolupracovala s architektonickým štúdiom Compass Architekti. Okrem toho by sa skupina mala podieľať aj na pokračovaní projektu River Park 2.