Rád by som vedel, ako postupovať, resp. čo zabezpečiť v prípade, ak je predpoklad, že banka skrachuje, zanikne alebo inak prestane vykonávať svoju činnosť. Je potrebné si dopredu ošetriť niektoré veci ohľadom podmienok zmluvy, dĺžku splátok, výšku splátok a iné?

Ako klient nemáte možnosť výberom dĺžky splácania a tým pádom výškou splátok ani ničím iným ovplyvniť alebo zabezpečiť prípadný zánik banky. Čiže nie je možné odporúčať Vám konkrétny postup alebo opatrenia.

Ochrana pred zlyhaním banky je premietnutá do kontrolného mechanizmu, ktorý sa musí vypracovať a uplatňovať v každej banke podľa zákona o bankách. Dohľad nad bankami vykonáva Národná Banka Slovenska. Sústavne sa tak u každej banky preveruje dodržiavanie ustanovení zákona, aby sa predišlo takejto situácii.

Ak už k tejto situácii dôjde, ako klient nemôžete nič robiť, len postupovať podľa inštrukcií, ktoré pravdepodobne dostanete od osoby alebo inštitúcie, ktorá bude v danom momente riadiť banku.

Autorka pracuje v spoločnosti Hypocentrum, a.s.