Portál iDnes.cz upozornil na to, že dlhodobo sa zvyšuje nielen počet drevostavieb, ale aj ich celkový podiel na dokončených rodinných domoch. Ľudí priťahuje najmä rýchlosť výstavby. Musia ich však stavať seriózne firmy.

Vývoj na trhu

Rastúci záujem o drevené domy potvrdzujú viacerí dodávatelia. „Je to približne o 20 percent viac. Prisudzujeme to súčasnému stavu na trhu nehnuteľností. Napríklad za cenu bytu v Prahe ľahko získame dom, vrátane pozemku v stredných Čechách,“ uviedol prevádzkový a obchodný riaditeľ firmy Bidli Martin Fojtík.

Podľa riaditeľky Asociácie dodávateľov montovaných domov (ADMD) Lenky Trandovej k ich popularite prispievajú aj priemerne nižšie náklady na spotrebu energií.

Na pol roka dopredu

„Pretože drevo je obnoviteľný materiál, tak ďalším dôvodom je nepochybne ekológia. Ľudia sa rozhodujú pre drevostavby aj pre rýchlosť výstavby. Po položení základovej dosky je možné mať do dvoch až troch mesiacov dom postavený,“ dodáva L. Trandová.

Väčšina firiem združených v ADMD má podľa riaditeľky asociácie naplnené kapacity najmenej na pol roka.