Počas jarných mesiacov ceny bývania najvýraznejšie poskočili v Nitrianskom a Prešovskom kraji, kde si kupujúci koncom júna museli oproti začiatku apríla priplatiť v priemere bezmála päť percent. Silný nárast si pripísali aj Trnavský a Žilinský kraj. Naopak, Košický kraj, kde sú ceny po Bratislave najvyššie na Slovensku, zažil pokojný vývoj na trhu.

Oproti koncu vlaňajšieho júna boli ceny až o 11 percent vyššie v Trnavskom kraji, o takmer deväť percent za rok zdraželi v Košickom a Nitrianskom kraji. Najmiernejšie zdraženie za rok pocítili regióny Trenčína a Banskej Bystrice, kde je bývanie v porovnaní s priemernými príjmami najdostupnejšie.

Medzi najslabšie rastúce patrí aj Bratislavský kraj, kde sa však ceny už blížia rekordnej úrovni predkrízového boomu spred desiatich rokov, za ktorou zaostávajú už len o necelé dve percentá, teda o 38 eur za štvorcový meter.

Ako sa zmenili ceny v regiónoch (eur/m2)
Kraj Priemerná cena v 2. štvrťroku 2018 Medzikvartálna zmena v % Medziročná zmena v %
Bratislavský 1 981 +1,85 +4,04
Trnavský 1 040 +4,00 +10,99
Nitriansky 725 +4,92 +8,53
Trenčiansky 764 +2,00 +2,69
Žilinský 916 +3,74 +5,77
Banskobystrický 789 +2,60 +2,73
Košický 1 079 +0,56 +8,99
Prešovský 870 +4,82 +3,82
SR spolu 1 431 +2,51 +4,53
Zdroj: Národná banka Slovenska

Priemerná cena bývania na Slovensku dosiahla ku koncu júna 1 431 eur za štvorcový meter. Za tri mesiace druhého štvrťroka sa zvýšila o 2,51 percenta, v porovnaní s 2,65-percentným nárastom v prvom kvartáli. Oproti júnu minulého roka boli ceny vyššie v priemere o vyše 4,5 percenta. Úvod roka pritom priniesol medziročné zdraženie ešte o 4,8 percenta.

„Úroveň priemernej ceny bývania v niektorých regiónoch už pravdepodobne naráža na reálne finančné možností domácností,“ hodnotia analytici NBS. Vysvetľujú, že predpokladaný rast príjmov v druhom štvrťroku slabšie kompenzoval rast cien bývania. Aktuálne je z dlhodobého pohľadu relatívne najlepšia dostupnosť bývania v Banskobystrickom kraji a najhoršia v Nitrianskom kraji.

Rovnako rozdielny ako v prípade regiónov je aj vývoj cien bytov a rodinných domov. Kým zdražovanie bytov sa zrýchlilo, v prípade rodinných domov sa zmiernilo. Priemerná cena bytov sa zvýšila v druhom štvrťroku na 1 720 eur za štvorcový meter, čo znamená nárast oproti prvému štvrťroku o 2,4 percenta a medziročne o 8,2 percenta. Najvýraznejšie zdraželi jednoizbové byty.

Priemerná cena rodinných domov vzrástla na 1 165 eur za štvorcový meter, oproti začiatku roka o 2,5 percenta a medziročne o 2,2 percenta. Priemerná cena štandardných rodinných domov rástla menej výrazne ako priemerná cena relatívne málo obchodovaných priestrannejších rodinných víl.

Ceny bývania: silný rast sa nezastavil

Kompozitný index na hodnotenie vývoja ceny bývania Zdroj: NBS

Napriek pokračujúcemu silnému nárastu priemerných cien bývania na Slovensku sa vývoj trhu stále drží pod pásmom rizika, čo ukazuje kompozitný index na hodnotenie vývoja cien bývania. Ukazovateľ miery rizika je zostavovaný pomocou ukazovateľov pomerov ako reálna cena bývania, cena/príjem, cena/nájom, úvery na bývanie/hrubý disponibilný príjem domácností, objem výstavby bytových budov/HDP.

„Pôsobenie komplexu opatrení NBS od polovice roku 2018 za účelom obmedzenia nadmerného zadlžovania domácností môže ovplyvniť aj aktivity na trhu s bývaním. V najbližších štvrťrokoch by sa to mohlo prejaviť v spomalení rastu priemernej ceny bývania,“ očakávajú analytici centrálnej banky.

Pozrite si historický vývoj cien nehnuteľností na bývanie v prehľadnom grafe.