Slovensko patrí k premiantom krajín s rastúcimi cenami bytov a domov. Hoci v nominálnom raste patrí k širšej špici, v reálnom raste za prvý kvartál tohto roka je na čele zo všetkých trhov na svete. Blížiace sa zavedenie eura a relatívne nízka miera inflácie oproti iným krajinám spôsobili, že medziročne ceny reálne (upravené o infláciu) vzrástli o 29,3 %.

Ceny bytov najviac reálne vzrástli v SR

Celosvetový boom cien obytných nehnuteľností je však minulosťou. Podľa najnovšieho prieskumu servera Global Property Guide za to môže úverová kríza a vysoká inflácia. Zo všetkých krajín, kde sa pravidelne zverejňujú ceny bytov a domov, len 13 zaznamenalo v prvom kvartáli 2008 medziročný rast, zatiaľ čo v 21 krajinách ceny reálne klesajú.

Najväčšie poklesy zaznamenalo Lotyšsko (Riga) – medziročný pád v máji o 38 % (po zohľadnení inflácie). Ceny v USA spadli o 18 %, z európskych trhov boli najväčšie poklesy ešte v Írsku (-13 %), Litve (-7,5 %), Estónsku (-6,5 %), Ukrajine (-6,4 %), Luxembursku (-5,8 %), Malte (-4,8 %), Portugalsku (-4,3 %), Rakúsku (-2,2 %), Francúzsku (-1,9 %), Grécku (- 0,6 %), Španielsku (-0,5 %), Nórsku (-0,3 %). No aj na väčšine trhov, kde ceny ešte neklesajú, zjavne strácajú silu.

Ceny bytov najviac reálne vzrástli v SR


Hlavné mesto Lotyšska - Riga.

V nominálnom vyjadrení ceny rástli v 28 krajinách, len v šiestich bol zaznamenaný pokles. No ak sa rast cien očistí od inflácie, výsledok je značne odlišný. Napríklad v Ukrajine rast spomalil zo 79 % na 18 %, no po započítaní inflácie ceny klesli o 6,4 %. Najväčší rast okrem Slovenska dosahovali tiež čínsky Šanghaj (28,5 %), Hongkong (25 %), Singapúr (22 %). Dvojciferné sumy zaznamenali ešte v Bulharsku (15,2 %) a Cypre (13,3 %).

Podľa servera za ukončenie boomu môžu tri hlavné faktory. Po dlhodobom raste cien boli tieto v mnohých krajinách značne našponované, o čom svedčia ukazovatele pomeru cien/prenájmov. To mnohých potenciálnych kupujúcich viedlo k rozhodnutiu radšej bývať v prenájme ako kupovať. Aj hypotekárni dlžníci sa dostali pod tlak, keďže úrokové sadzby sa zvýšili. To poznačilo najmä európske krajiny s rozšírenými úvermi s variabilným úrokom a vysoko zadlženými domácnosťami.

Ceny bytov najviac reálne vzrástli v SR

Bankové systémy vo svete sa musia podľa Global Property Guide vysporiadať s finančným šokom, ktorý je zapríčinený poklesmi cien bývania. Ako pripomína server, väčšinu historických kolapsov bankových systémov spôsobili padajúce ceny domov.

„Pokiaľ tieto finančné systémy nebudú veriť, že problémy sú za nimi, počet úverov bude pravdepodobne klesať. Preto sa javí pravdepodobné, že ceny domov vo svete budú pokračovať v poklese,“ nazdáva sa server.

Foto - Maňo Štrauch, Wikipedia
Vizualizácia - Finep