Podľa výpočtov Národnej Banky Slovenska (NBS), priemerná cena nehnuteľností dosiahla za prvý kvartál 2011 úhrnú hodnotu 1 264 eur za štvorcový meter. Výsledok predstavuje zníženie o 6 eur v porovnaní so záverom roka 2010. Údaje spracovala NBS na základe údajov Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.

Aktuálne ceny domov a bytov tak korešpondujú zhruba s cenami tretieho kvartálu 2007. V prípade bytov štatistiky za prvé tri mesiace 2011 tak zaznamenali pokles cien o 8 eur za štvorec.

Byty tak dosiahli priemernú úroveň 1 324 eur za štvorec. V percentuálnom vyjadrení to znamená pokles 0,6 bodu. V prípade domov bol zaznamenaný medzikvartálny pokles o 5 eur/m2, čo znamená zníženie o 0,5 percenta.

V prípade bytov klesali najmä tie s väčšími výmerami. Straty zaznamenali aj dvojizbové byty. Konkrétne o 1,3 percenta. Naopak priemerné ceny jednoizbových bytov vzrástli o 1,2 percenta. Ceny 3-izbákov v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ostali nezmenené.

Ceny bývania na Slovensku (podľa krajov, v eur/m2) 

SR spolu

Bratislava

Trnava

Nitra

Trenčín

Žilina

Banská Bystrica

Košice

Prešov

4. kvartál 2010

1291

1726

850

620

685

790

791

941

826

1. kvartál 2011

1264

1694

846

602

712

759

760

996

837

medzikvartálna zmena v %

-2,1

-1,9

-0,5

-2,9

3,9

-3,9

-3,9

5,8

1,3

Najväčší prepad vo vývoji cien zaznamenali priestranné vily. Medzištvrťročne poklesli až o 7,2 percenta. Priemerné ceny štandardných domov mali miernejší pokles (o 0,4 percenta).

Z regionálneho pohľadu je vývoj cien podľa NBS značne variabilný. V prvom štvrťroku došlo k poklesu cien v piatich krajoch. Nárast nastal len v Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji.

Bratislavský kraj zaznamenal pokles o 19 eur za štvorec. Terajší priemer má hodnotu 1 694 eur/m2, čo predstavuje medziročný pokles o dve percentá. Napriek tomu dosahujú ceny ostatných krajov len polovičné hodnoty Bratislavského. V Nitrianskom kraji sú len tretinové.

Foto na titulke - Flickr

Prameň tabuľky - NBS