Mesto Čadca si dalo vybudovať tri bytové domy so 138 nájomnými sociálnymi bytmi za 6,15 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (7,38 milióna eur vrátane DPH). Za zhotoviteľa stavebných prác vybralo vo verejnej súťaži miestnu spoločnosť CADevelop, ktorá predložila ponuku ako jediná a bytové domy má postaviť za dva roky.

Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania zverejneného vlani v novembri. Mesto neskôr od firmy postavené byty odkúpi na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.

Aj trojizbové

Každý z troch bytových domov bude mať dvadsať jednoizbových, šestnásť dvojizbových a desať trojizbových bytov, ako aj nebytové priestory a technickú vybavenosť, teda pripojenie na inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru. Bytové domy budú postavené na parcele o výmere 11 616 štvorcových metrov.

Úspešný uchádzač ako budúci predávajúci zabezpečí vhodný pozemok na výstavbu domov v katastrálnom území mesta Čadca, projekt nájomných bytových domov s tým, že bytové jednotky musia byť navrhnuté tak, aby bol dosiahnutý najvyšší možný pomer dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR k úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ako aj výstavbu nájomných bytových domov vrátane technickej vybavenosti v súlade s územným plánom mesta.

Štandardné vybavenie

Vybavenie všetkých bytov musí zodpovedať bežnému štandardu v zmysle zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti bude stáť v prepočte 741,67 eur bez DPH (890 eur vrátane DPH) na jeden štvorcový meter celkovej podlahovej plochy bytových domov.

Maximálna kúpna cena za budúci prevod vlastníckeho práva k bytovým domom je podľa zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zhruba 5,3 milióna eur bez DPH za bytové jednotky a nebytové priestory, 237,5 tisíca eur za pozemok a 616,9 tisíca eur za inžinierske siete a komunikácie.