Otázka: Je legálne, keď tú istú nehnuteľnosť ponúka viac realitných kancelárií s rôznymi cenami? Takto nebude spokojný ani majiteľ, ani kupujúci. Majiteľ ťažšie predá, lebo kupujúci vyčkáva, a kupujúci sa nevie poriadne zorientovať. Realitné kancelárie sú natoľko „prefíkané“, až to zaráža. Ako príklad uvádzam: v Bratislave predávali byt za 66 400 € a iná realitka ho ponúkala za 69 707 €. To už je rozdiel. Pokladám minimálne za neseriózne, že záujemca musí prehľadať ponuku všetkých realitných kancelárií, aby sa dostal k najvýhodnejšej.

Realitné kancelárie obvykle ponúkajú na predaj nehnuteľnosti na základe zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, uzatvorenej s vlastníkom nehnuteľnosti. V súvislosti s Vašou otázkou môžeme rozlíšiť dva typy zmlúv o sprostredkovaní – výhradné a nevýhradné.

V prípade výhradnej zmluvy o sprostredkovaní sa vlastník nehnuteľnosti zaväzuje, že počas určitého obdobia nebude ponúkať nehnuteľnosť na predaj prostredníctvom inej realitnej kancelárie, resp. iného sprostredkovateľa.

Pokiaľ ide o nevýhradnú zmluvu, vlastník nehnuteľnosti takéto obmedzenie nemá a môže uzatvoriť zmluvy o sprostredkovaní s neobmedzeným počtom realitných kancelárií, resp. môže svoju nehnuteľnosť predávať aj sám (v takom prípade je cena, samozrejme, nižšia, pretože nezahŕňa províziu).

 

Byt v ponuke za odlišné ceny

Zdroj: Robert Fairchild, Flickr

Avšak aj pokiaľ došlo k uzatvoreniu výhradnej zmluvy o sprostredkovaní, keď vlastník nehnuteľnosti udelí realitnej kancelárii tzv. exkluzivitu na predaj nehnuteľnosti, v prípade, ak vlastník túto exkluzivitu poruší a ponúkne nehnuteľnosť na predaj aj prostredníctvom iného sprostredkovateľa, nemá to žiadne dôsledky vo vzťahu k prípadnému kupujúcemu, ale len vo vzťahu k príslušnému sprostredkovateľovi, ktorý si môže od vlastníka nehnuteľnosti vymáhať náhradu škody a prípadne zmluvnú pokutu.

Zmluvné podmienky, uvedené v zmluve o sprostredkovaní, vrátane ceny, za ktorú sa má nehnuteľnosť predať, sú vecou dohody zmluvných strán, teda vlastníka nehnuteľnosti a realitnej kancelárie. Preto je možné a aj pravdepodobné, že v prípade, ak vlastník nehnuteľnosti uzatvorí viacero zmlúv o sprostredkovaní predaja tej istej nehnuteľnosti s viacerými realitnými kanceláriami, zmluvné podmienky budú v jednotlivých zmluvách odlišné.

Cenu nehnuteľnosti v ponuke realitnej kancelárie ovplyvňuje tiež výška provízie realitnej kancelárie. Tá môže byť u rôznych realitných kancelárií odlišná a závisieť bude aj od rozsahu služieb, ktoré realitná kancelária zabezpečuje. V každom prípade je potrebné konkrétnu ponuku dôsledne preštudovať a zistiť, čo všetko ponuka zahŕňa.

Výrazné cenové rozdiely môžu vzniknúť napríklad aj v dôsledku toho, že jedna realitná kancelária ponúka na predaj byt aj s garážou, resp. parkovacím miestom a iná výlučne len byt. Rovnako môžu byť cenové rozdiely spôsobené tým, že niektoré realitné kancelárie uvádzajú vo svojich ponukách finálnu cenu nehnuteľnosti po zarátaní provízie a všetkých poplatkov a iné inzerujú len cenu nehnuteľnosti a klient sa až následne dozvie, že inzerovaná cena sa navyšuje o ďalšie položky.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autor pracuje v advokátskej kancelárii CLServices.

Ilustračné foto - Flickr