Problém s náhradným bývaním pre nájomníkov reštituovaných bytov sa vlečie už niekoľko rokov. Ešte v roku 2011 schválila vláda Ivety Radičovej zákon, podľa ktorého mohli vlastníci bytov poslať nájomcovi výpoveď zmluvy. Zákon chcel zabrániť tomu, aby nájomníci skončili na ulici a tak im umožnil požiadať obec, resp. mesto o náhradné bývanie.

Všetko sa to malo udiať do konca roka 2016, v opačnom prípade malo rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným doplácať vlastníkom bytov mesto. Problém to predstavuje hlavne pre Bratislavu, kde o náhradné bývanie požiadalo 580 nájomcov. Len tento rok tak má hlavné mesto doplácať sumu na úrovni troch miliónov eur.

Po dlhých prieťahoch s hľadaním vhodnej lokality začína  mesto s výstavbou prvej bytovky. Úvodných 68 bytov vyrastie v Dúbravke. Zhotoviteľom je spoločnosť Metrostav, ktorá by mala výstavbu zrealizovať do 295 dní od prevzatia staveniska.

S výstavbou by sa malo začať v druhej polovici februára. Výška investície je stanovená na 4,7 milióna eur. K bytovému domu má prislúchať 85 parkovacích miest, k nim má pribudnúť ďalších 96 miest, ktoré budú môcť využívať aj ostatní obyvatelia Dúbravky. Okrem toho má v lokalite vyrásť aj nový park.

„Tento projekt sme prevzali absolútne podcenený a neriešený. Ihneď od nástupu do funkcie sme preto rozbehli procesy a som rád, že aj napriek dlhým rokovaniam a komplikáciám sa nám podarilo dotiahnuť to až k prvej výstavbe náhradných nájomných bytov,“ uviedol  primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Bratislava začala stavať náhradné nájomné byty, miesto našla v Dúbravke

Nájomné byty Dúbravka Zdroj: Google Steet View

Mesto s výstavbou meškalo aj preto, že v niektorých vybraných lokalitách sa proti výstavbe nájomných bytov postavili mestské časti. „Chcem sa poďakovať starostovi Dúbravky Martinovi Zaťovičovi, ktorý nám poskytol súčinnosť a mesto si tak môže plniť zákonnú povinnosť. Veľmi si to vážim, aj vzhľadom na komplikácie v iných mestských častiach, s ktorými sa pri zabezpečení bytových náhrad neustále stretávame,“ dodal primátor. 

Bytový dom je prvý, v pláne sú však aj ďalšie. V procese prípravy sú aj projekty v ďalších lokalitách ako Mamateyova a Haanova v mestskej časti Petržalka, Borodáčova v mestskej časti Ružinov či Istrijská v Devínskej Novej Vsi.