Trh s bratislavskými novostavbami stabilizuje. Podľa spoločnosti Gravitas tomu nasvedčuje fakt, že v ponuke pribúda primeraný počet nových jednotiek, ktoré by mal trh absorbovať. Napriek tomu bolo v treťom kvartáli 2011 na trhu voľných 2 900 bytov. Z uvedeného množstva je 41 percent vo výstavbe. Zvyšok predstavujú dokončené a skolaudované byty.

Najväčší počet voľných bytov je v druhom bratislavskom okrese, konkrétne 787. Ďalšie okresy majú rozpätie od 567 do 586 voľných jednotiek. Najmenej sa ich nachádza v prvom obvode.

Priemerná cena novostavieb v hlavnom meste je na úrovni 2 113 eur za štvorcový meter vrátane DPH. Značne rozšírené sú nožnice v cenovkách medzi dokončenými a rozostavanými novostavbami. Rozdiel je v niektorých prípadoch až 67-tisíc eur na byt.

Po očistení údajov o prvý bratislavský okres je tento rozdiel na úrovni 50-tisíc eur. „Vyššie ceny dokončených novostavieb sú zapríčinené hlavne ich veľkými výmerami. Veľkú časť z nich tvoria napríklad veľkometrážne mezonety,“ vysvetľuje Peter Gerek z Gravitasu.

Bratislava triezvie z vysokých cien bytov

Okresom s najmenšími rozdielmi je Bratislava V. Priemerné ceny dokončených a rozostavaných novostavieb sa tu pohybujú takmer na identickej úrovni. Zatiaľ čo dokončené projekty majú cenovky na úrovni 1 719 eur/m2, rozostavané sú lacnejšie len o 6 eur na štvorec.

Najväčšie vytriezvenie z vysokých cien novostavieb zažíva BA I. Byty vo výstavbe tu dosahujú v priemere o 600 eur/m2 nižšie ceny ako pri ležiakoch. V rozdieloch potom nasleduje BA III, kde je rozdiel 109 eur/m2.

Situácia na poli dopytu sa za posledný rok významne nezmenila. Najväčší záujem je o menšie dvoj- a trojizbové byty. Záujem o nadštandardné výmery je v súčasnosti skôr sporadický.

Ilustračné foto - Flickr