Náhradné nájomné byty musí samospráva zabezpečiť v rovnakom počte, koľko nárokov bude priznaných. Byty musia spĺňať minimálne požiadavky na výmeru podľa počtu miestností a štandard vybavenia. Nesmie ísť o holobyty, ale musia sa dať ihneď užívať. Zabezpečiť ich môže kdekoľvek na území mesta.

Bratislava rieši niekoľko možností získania bytov. Okrem výstavby na mestských pozemkoch plánuje tiež osloviť prípadných záujemcov na obstaranie bytov. „Zákon pripúšťa aj ďalšie formy obstarania bytov, napríklad kúpu hotových bytov alebo budúcu kúpu bytov v rôznych fázach prípravy alebo realizácie investičného zámeru,“ píše sa vo výzve.

Obstaranie náhradných bytov je financované prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu. Podmienky dotácie určujú aj stavebno-technické parametre a vybavenosť bytov. Dotácia môže dosiahnuť maximálne tisíc eur na štvorcový meter vrátane dane. Poskytuje sa na obstaranie bytu, pozemku aj technickej infraštruktúry vrátane parkovísk.

Mesto malo vlani takmer tisíc obecných bytov, z toho 155 určených pre mladé rodiny a 244 na ubytovanie seniorov. Nové nájomné byty naposledy pribudli v októbri po dokončení deväťpodlažného domu v Petržalke so 48 bytmi.

Chystá však aj ďalšiu výstavbu. Najskôr by mala byť hotová prestavba bývalej ubytovne na ulici Pri Habánskom mlyne na 21 nájomných bytov. Ďalších vyše 150 bytov má vzniknúť v ďalších projektoch v Dúbravke, Rači a Vrakuni. Ich príprava však narazila na odpor obyvateľov.

Výstavbu nájomných bytov ohlásili aj súkromní investori. Počíta s ňou napríklad developer prestavby bývalého priemyselného areálu Matadorky v Petržalke. Vlani ohlásil veľký projekt s výškovou budovou a menšími bytovkami. Jeho súčasťou má byť aj 272 nájomných bytov, ktoré má podľa zámeru po dokončení odkúpiť mesto.

Magistrát celkovo eviduje okolo 1 200 žiadostí. Vlani pridelil 133 obecných bytov, z toho po 25 v programoch podpory mladých rodín a starších občanov.

Nedostatok nájomných bytov nie je len problémom Bratislavy. Na Slovensku tvoria necelé tri percentá bytového fondu, pričom v ostatných krajinách Európskej únie je ich podiel od 19 do 62 percent.

Napriek dopytu a možnostiam financovania sa výstavba nájomných bytov zvyšuje len pozvoľne. Svedčí o tom aj fakt, že Štátny fond rozvoja bývania každoročne presúva prostriedky z tohto účelu na obnovu a zatepľovanie. Vlani mal na nájomné byty vyčlenených 92 miliónov eur, v októbri presunul vyše 29 miliónov.

Napriek tomu zaznamenal fond minulý rok takmer dvojnásobný záujem samospráv o vlastnú výstavbu alebo kúpu nájomných bytov postavených súkromníkmi. Počet podporených bytov sa zvýšil na 1 991, mestá a obce si na ne vzali úvery vo výške 54,9 milióna eur. Na ďalších 137 bytov získali podporu 2,4 milióna firmy a neziskové organizácie. Na tento rok má fond v rozpočte na nájomné byty 118 miliónov eur.