Hlavné mesto nesúhlasí s výstavbou dvoch polyfunkčných objektov na uliciach Maximiliána Hella a Mesačnej v bratislavskom Ružinove. Proti výstavbe sa postavili aj miestni, informuje tlačová agentúra SITA.

Za projektom stojí spoločnosť Riston, ktorá plánovala projekt štyroch deväťposchodových obytných súborov. Podľa konateľa investorskej firmy, Jozefa Kováča malo íst o výstavbu malometrážnych bytov pre mladé rodiny s celkovou plochou 12 600 m2. Okrem 184 bytov v nich mali byť parkoviská a obchodné priestory.

Občania spísali proti výstavbe petíciu, nesúhlasí s ňou ani mestská časť. Príčinou je veľký záber verejných parkovacích miest, zelene a nedoriešené dopravné napojenie. Okrem toho verejnosť  podporuje návrh zmeny územného plánu, aby toto územie bolo preklasifikované z rozvojového na stabilizované, uviedol starosta Ružinova Slavomír Drozd. Petíciu občania doručili aj na magistrát, obyvatelia tejto lokality sa listom obrátili aj na mestských poslancov.

Podľa magistrátu navrhovaná stavba svojimi požiadavkami na parkovanie predstavuje veľký investičný projekt, ktorý podlieha posudzovaniu vplyvov nárastu dopravného zaťaženia na priľahlú komunikačnú sieť a jej križovatky.

Bratislava nechce výstavbu na Ostredkoch

Vplyvy navrhovanej stavby na funkčnosť cestnej infraštruktúry však súčasťou dokumentácie neboli. Podľa hovorkyne primátora Beatrice Szabóovej by si križovatka Trnavská a Maximiliána Hella vyžadovala radikálnu prestavbu s rozsahom riešenia až po jestvujúci podjazd železničnej trate, rovnako tak aj križovatka Trnavská – Mesačná. Podla agentúry SITA hlavné mesto nesúhlasí s vytváraním ďalších nových priamych napojení na Trnavskú.

Výstavbou navrhovaných polyfunkčných objektov sa malo začať na jeseň budúceho roka s dokončením o dva roky neskôr. Náklady na výstavbu oboch etáp mali presiahnuť 15 miliónov eur.

Vizualizácia - Riston