Rande s realitou - menu:

Vstup je riešený priestranou vstupnou halou s recepciou, čo by tiež pasovalo do obrazu o hoteli, i keď hala pôsobí trochu predimenzovane. Na halu sú naviazané priestory fitnescentra a kaviarne a hlavne vnútorné, uzavreté átrium, okolo ktorého sú postavené jednotlivé bloky domov s bytmi.

Cez vnútroblok stredom prechádza hlavná pešia komunikácia vybavená osvetlením, lavičkami, fontánou a sadovými úpravami. Vytvára akési centrum celého projektu, kde sa ľudia môžu stretávať, relaxovať a deti hrať v bezpečnej zóne.

Trochu nám to funkčne pripomínalo vnútrobloky v historických budovách v Starom Meste, kde tieto átria plnili funkciu odychových zón s kúskom zelene, oddelených od hlučného mesta. V tomto prípade je na škodu, že takýto koncept odrezal dom od vedľajšieho borovicového hája, developer ho mohol viac zakomponovať do areálu.

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Pohľad na vstup do objektu Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Pohľad do vstupnej haly Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Pohľad do fitnesscentra Zdroj: Bytecheck.sk

Byty

Treba povedať, že novostavbu stavali ešte v predkrízovom období a voľné byty boli väčšinou luxusne riešené vzhľadom na obrovskú rozlohu a počet izieb. Niet divu, že sú stále voľné, v niektorých sme si vedeli predstaviť slušne vyriešené dva dvoj- až trojizbové byty namiesto existujúceho štvorizbového s obroskou obývacou izbou.

Na jednej strane takéto nadštandardné byty prirodzene pasujú k celkovému konceptu projektu, na druhej materiálové riešenie stavby nejako výrazne neprevyšuje štandardnú výstavbu. Musíme však pochváliť, že sme v interiéroch bytov po technickej a normovej stránke nezaznamenali žiadne chyby.

To už ale neplatilo pri obhliadke v exteriéri na priebežných terasách patriacim k bytom. Objavili sme nevyspádované oplechovania atík, čo zapríčinilo zachytávanie prachu v spojoch a následne vyústilo do zamazania vonkajšej omietky. Taktiež to môže časom spôsobiť zatekanie pretmelených častí spojov.

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Nevyspádovaná atika zábradlia Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Špina zachytená v spojoch kvôli nevyspádovanej atike Zdroj: Bytecheck.sk

Obdobnú chybu sme zaznamenali na niektorých okenných parapetoch, ktoré neboli vyspádované a dokonca neodborne osadené, pričom spoje na osteniach neboli pretmelené. Takáto kombinácia spôsobuje zatekanie do konštrukcie, stojaca voda na parapete zachytáva prach a zatekaním sa zašpinila vonkajšia omietka.

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Nesprávne osadený parapet, nepretmelený v styku s ostením Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Nesprávne osadený parapet, nepretmelený spôsobuje zatečené šmuhy Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Nevyspádovaný parapet, na ktorom sa vytvorila plieseň Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Pohľad do obývacej izby Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Pohľad na terasu Zdroj: Bytecheck.sk

Spoločné priestory a garáže

Cestou do garáží sme zaregistrovali voľne prístupný rebrík na výlez na strechu, čo nie je normou prípustné kvôli deťom. V samotných garážach šla kvalita prevedenia dole, ako to už v projektoch býva. Objavili sme viacero závad, spôsobených buď nekvalitnou prácou alebo technickými poruchami, ktoré síce boli odstránené, ale ich dôsledky neboli vyspravené.

Našli sme tam pozostatky oleja na stene, čo spôsobila porucha výťahu. Na niektorých miestach boli popraskané podlahové vrstvy a niekde boli tieto podlahové vrstvy zdegradované až na veľké diery.

Na jednej stene, kde bola v soklovej oblasti opadaná maľovka sme ešte stále namerali zvýšenú vlhkosť. Na inom mieste bola zas zatečená stena s hrdzavým výkvetom. Prestupy kanalizácie cez strom boli nepekne vyspravené a celkovo sa tieto priestory zdali byť povrchovo nedokončené.

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Pohľad na stenu, kde sme namerali vlhkosť od 6 do 7% Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Olejová škvrna po poruche v technickej miestnosti výťahu Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Nepekne vyspravené prestupy kanalizácie stropom Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Popraskaná podlahová vrstva Zdroj: Bytecheck.sk

V Borovicovom háji sa niekde šetrilo, inde pridali

Diera v podlahovej vrstve Zdroj: Bytecheck.sk

Záver

Kvalita prevedenia prác na Borovicovom háji bola aj dobrá aj zlá. Na niečom si dal developer záležať a na niečom nie. Napríklad byty boli veľmi dobre prevedené, teda aspoň tie, ktoré sme videli. Garáže boli zas odfláknuté. V exteriéri sa opakovali niektoré systémové chyby pri klampiarskych výrobkoch a okenných parapetoch.

Odhliadnuc od technického stavu budovy, ktorý by mal byť určite lepší aj vzhľadom na deklarovaný luxus vo výmere bytov, je Borovicový Háj zaujímavý svojim konceptom komunity žijúcej v átriu. Môže ísť tak trochu o sociálny experiment.

Autor pôsobí v spoločnosti Bytecheck, s.r.o.

Rande s realitou - menu: