Súťaž zorganizovalo mesto Košice v spoluprácu s Mestskou časťou Košice – Sídlisko Luník IX, neziskovou organizáciou ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a odborným garantom – Slovenskou komorou architektov. Predmetom bolo nájsť taký návrh sídliska, ktorý by zahŕňal existujúcu a plánovanú zástavbu aj nové návrhy objektov na bývanie.

Nové smerovanie

Návrhy mali zo sídliska urobiť udržateľný a fungujúci celok, normálne začlenený do štruktúry mesta. Doterajšie skúsenosti totiž ukázali, že osemposchodová zástavba sa neosvedčila. „Na sídlisku je potrebné vyriešiť problém bytovej otázky a to nielen jednorazovou výstavbou nových nájomných bytov pre obyvateľov sídliska, ale najmä novým, invenčným a udržateľným riešením, ktoré nasmeruje Luník IX k vyššej kvalite a bude pozitívne vplývať na spôsob života jeho obyvateľov,“ konštatovalo mesto.

Cieľom bolo vytvoriť také podmienky, aby si obyvatelia Luníka IX mohli v spolupráci s miestou organizáciou pomôcť sami, bez vplyvu na rozpočet mesta. Do súťaže sa prihlásilo 24 tímov. Porota nakoniec vyberala z desiatich návrhov. Víťazom sa stal autorský tím v zložení Oto Nováček, Zuzana Capková, Marek Trebula, Patrik Bartas, Kristína Bogárová, Jakub Budaj.

Uvádzanie do praxe

Ich návrh zaujal najmä prestavbou obytných domov na základe variabilného skeletového systému umožňujúceho výstavbu od jednoduchých objektov až po viacpodlažné štruktúry rozmanitých foriem. „Víťazný kolektív rešpektoval existujúcu cestnú sieť, ale pre zlepšenie integrácie sídliska ju doplnil novým napojením sídliska na štvorprúdovú komunikáciu v bode križovatky Trieda KVP – Jedlíkova,“ hodnotila podľa portálu Archinfo.sk víťazný návrh porota.

Návrhy, ktoré vzišli zo súťaže, nemajú zostať len na papieri. Mesto plánuje nápady zapracovať do riešenia urbanistickej štúdie sídliska. Len pre doplnenie, architektonická súťaž na riešenie bývania rómskej komunity bola u nás prvá svojho druhu. Skúsenosti s obdobnými súťažami na úrovni má hlavne Leopoldov.

Výsledky súťaže

1. miesto - ocenené cenou 1 400 €

Návrh autorského tímu: Oto Nováček, Zuzana Capková, Marek Trebula, Patrik Bartas, Kristína Bogárová, Jakub Budaj

Architekti ukázali, ako si predstavujú novú podobu Luníka IX

2. miesto - ocenené cenou 800 €

Návrh autorského tímu: Michal Gerda, Lucia Kostrubová

Architekti ukázali, ako si predstavujú novú podobu Luníka IX

3. miesto - ocenené cenou 500 €

Návrh autorského tímu: Miriam Vyšňovská, Lenka Halčáková, Veronika Bruncková, Peter Špiesz

Architekti ukázali, ako si predstavujú novú podobu Luníka IX