Vybrali sme si byt, ktorý chceme kúpiť na hypotéku. Banka požaduje ohodnotenie nehnuteľnosti a dala nám na výber – buď využijeme jej vlastný  odhad bytu zamestnancom banky, alebo si dáme vypracovať externý posudok. Máme obavy, že ohodnotenie bankou bude nižšie ako externým znalcom a na druhej strane ohodnotenie znalcom nemusí v plnej miere akceptovať. Čo je pre nás výhodnejšie? Aký je rozdiel v cene, ak nehnuteľnosť ohodnotí banka a ak externý znalec?

Pri žiadosti o hypotéku sa klient musí rozhodnúť, či si dá ohodnotiť nehnuteľnosť znaleckým posudkom, ktorý vypracuje buď interný bankový znalec, alebo to bude externý znalec. Máte pravdu, že ohodnotenie externým znalcom nemusí banka v plnej miere akceptovať. Napriek tomu môžem zo skúseností uviesť, že tento typ posudku si vyberá väčšina klientov. 

Prvou z výhod externého posudku je, že máte možnosť objektívne so znalcom odkonzultovať stav, vybavenosť ako aj lokalitu nehnuteľnosti, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť konečnú hodnotu. Ďalšou výhodou, ktorú preferuje väčšina klientov je  použiteľnosť externého posudku vo všetkých bankách. Je to zaujímavé v prípadoch neschválenia požadovanej výšky úveru, zhoršenia úrokovej sadzby vo vybranej banke alebo refinancovaní úveru v krátkom čase. 

Ak klient využije služby externého znalca, má zaručené, že mu zostane minimálne jedno vyhotovenie posudku k dispozícii pre akékoľvek potreby a znalec mu môže v prípade žiadosti vyhotoviť aj ďalšiu kópiu. Ak sa klient rozhodne využiť externý znalecký posudok po niekoľkých rokoch kvôli refinancovaniu úveru či predaju nehnuteľnosti, môže požiadať pôvodného znalca o jeho aktualizáciu. 

Ak mám porovnať cenu externého a interného znaleckého posudku, rozdiely sú minimálne. Záujemcom o hypotéku odporúčam kontaktovať skúseného hypotekárneho poradcu. Vie pomôcť s výberom znalca, ktorého hodnoty znaleckých posudkov banky akceptujú a klient sa nemusí obávať zníženia ohodnotenia nehnuteľnosti bankou.

Autor pracuje v spoločnosti BROKER SERVICE GROUP, s.r.o.

Aký znalecký posudok je výhodnejší?