Aktivita na trhu môže rásť, ceny sú stabilné a podmienky dobré
Blog Mikuláša Cára

Zaoberá sa problematikou zisťovania cien domov a bytov a spracoval metodiku zostavovania indexu cien nehnuteľností na bývanie v SR, ktorý je zverejňovaný na štvrťročnej báze. V odborných publikáciách sa zameriava najmä na analýzu stavu a vývoja slovenského trhu s bývaním. Prečítajte si aj ďalšie blogposty.

Medzištvrťročné aj medziročné zmeny priemernej ceny bývania sú na Slovensku už niekoľko rokov len minimálne, čo znamená, že trh s bývaním pravdepodobne postupne vygeneroval takú úroveň cien domov a bytov, ktorá je všeobecne akceptovateľná jeho aktérmi. Aktuálna priemerná cena bývania je takmer totožná s dlhodobým priemerom priemernej ceny bývania od začiatku roku 2005 (1 217 EUR/m2) a v porovnaní s vrcholom realitného boomu v 2. štvrťroku 2008 je o 21,4 % nižšia.

Priemerná cena bytov vo 4. štvrťroku 2014 vzrástla oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 1,3 % na 1 306 EUR/m2, pričom rástli ceny všetkých typov bytov. Medziročne najviac vzrástla priemerná cena päťizbových bytov (o 5,3 %) a poklesla priemerná cena štvorizbových bytov (o 0,5 %).

Aktivita na trhu môže rásť, ceny sú stabilné a podmienky dobré

Vývoj priemernej ceny bývania (v percentách) Zdroj: NARKS / NBS

Minimálne zníženie celkovej priemernej ceny domov vo 4. štvrťroku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom (o 1 EUR/m2) bolo výsledkom zníženia priemernej ceny rodinných domov a zvýšenia priemernej ceny relatívne menej obchodovaných rodinných víl.

Aktivita na trhu môže rásť, ceny sú stabilné a podmienky dobré

Vývoj cien bývania podľa typu nehnuteľnosti (eur za m2) Zdroj: NARKS / NBS

Z regionálneho pohľadu bol vývoj priemernej ceny bývania vo 4. štvrťroku 2014 charakteristický tým, že priemerná cena bývania vzrástla oproti predchádzajúcemu štvrťroku len v Bratislavskom kraji (o 1,2 % na 1 662 EUR/m2). V Trnavskom kraji priemerná cena bývania medzi poslednými dvoma štvrťrokmi stagnovala a v ostatných slovenských krajoch došlo medzi štvrťrokmi k jej zníženiu (najvýraznejšie v Banskobystrickom kraji a Žilinskom kraji).

Aktivita na trhu môže rásť, ceny sú stabilné a podmienky dobré

Vývoj ceny bývania podľa regiónov (eur za m2) Zdroj: NARKS / NBS

V porovnaní s vrcholom realitného boomu sú aktuálne výraznejšie nižšie priemerné ceny menších bytov. Najmenšie zmeny v porovnaní s obdobím realitného boomu v súčasnosti vykazujú priemerné ceny päťizbových bytov a priestranných rodinných víl. Z regionálneho pohľadu najväčší prepad priemernej ceny bývania v súčasnosti oproti vrcholu realitného boomu v 2. štvrťroku 2008 zaznamenal Prešovský kraj (o 29 %) a k najmenšiemu prepadu došlo v Banskobystrickom kraji (o 16 %). Pod celoslovenským priemerom (-21,4 %) z tohto pohľadu sú ešte Bratislavský kraj (-17,7 %) a Trnavský kraj (-19,2 %).

Úspešnosť realizácie bytov a domov

Vývoj cien bývania determinuje ponuka, dopyt a nimi daná úspešnosť realizácie domov a bytov. Je založená na pomere počtu zrealizovaných a ponúkaných jednotlivých typov nehnuteľností na bývanie. Podľa dostupných údajov sa vo 4. štvrťroku 2014 naďalej zlepšovala úspešnosť realizácie bytov, kým v prípade domov sa situácia mierne zhoršila. Znamená to, že v závere roka 2014 sa darilo zrealizovať zhruba každý siedmy ponúkaný byt na predaj, čo bol najlepší výsledok za posledné dva roky.

Aktivita na trhu môže rásť, ceny sú stabilné a podmienky dobré

Úspešnosť realizácie bytov a domov Zdroj: NARKS / NBS

Zhoršená situácia s realizáciou domov na konci roka (podarilo sa predať každý osemnásty dom, kým v predchádzajúcom štvrťroku zhruba každý sedemnásty dom) súvisela aj s vyšším nárastom počtu ponúk domov na predaj oproti predchádzajúcemu štvrťroku, kým v prípade bytov bola ponuka menšia ako v predchádzajúcom štvrťroku.

Úspešnosť realizácie podľa jednotlivých typov nehnuteľností na bývanie aj podľa regiónov bola vo 4. štvrťroku 2014 značne diferencovaná. V rámci jednotlivých typov bytov sa na konci roka najlepšie predávali jednoizbové byty (podarilo sa predať každý šiesty ponúkaný byt) a najmenej úspešný bol predaj v podstate nadštandardných päťizbových bytov (predal sa až takmer každý pätnásty ponúkaný byt). Najväčšia úspešnosť predaja bytov je aktuálne v Bratislavskom kraji (darí sa predať zhruba každý piaty ponúkaný byt) a najhoršia v Trenčianskom kraji (približne každý štrnásty byt).

Vzhľadom na pretrvávajúcu potrebu bývania, už niekoľko štvrťrokov relatívne stabilné ceny bývania a stále priaznivé podmienky úverových inštitúcií, možno v najbližšom období očakávať pokračovanie zvyšovania aktivít na slovenskom trhu s bývaním a pravdepodobne aj mierny rast priemernej ceny bývania.