Otázka: Rodičia môjho manžela mu darovali ešte za slobodna 1-izbový byt. Radi by sme ho predali, pretože si plánujeme založiť rodinu a potrebujeme kúpiť väčší byt. Na tejto nehnuteľnosti má ale zapísané právo doživotného bývania otec môjho manžela. Ako môžeme túto ťarchu vymazať, aby sme nemali problém pri predaji bytu? Viete nám povedať, čo všetko je s tým spojené?

Ak uvažujete o predaji bytu, určite by som Vám odporučila vecné bremeno doživotného bývania otca Vášho manžela zrušiť. Je potrebné uvedomiť si, že ak má určitá osoba zriadené právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zmluvou o vecnom bremene, toto právo môže až do svojej smrti využívať. Nebráni to však priamo predaju bytu, ale pochybujem, že by ste našli záujemcu, ktorý by bol ochotný kúpiť byt aj s „nechceným nájomníkom“. 

Toto vecné bremeno nie je spojené s určitou nehnuteľnosťou, ale je spojené s určitou osobou a neprechádza na inú osobu. Zaniknúť môže smrťou alebo dohodou. Vo Vašom prípade je možné zrušiť právo doživotného bývania s výslovným súhlasom otca Vášho manžela.

Je potrebné uzavrieť dohodu o zrušení vecného bremena medzi „povinným z vecného bremena“ (Váš manžel) a „oprávneným z vecného bremena“ (otec Vášho manžela).  Následne sa podá do katastra nehnuteľnosti návrh na výmaz vecného bremena a potom už nič nebráni následnému predaju tohto bytu.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.