2. Dom V v Bratislave (autori Martin Skoček, Lucia Miklová, krajinný architekt Michal Marcinov)

Dom V v Bratislave
Zdroj: Matej Hakar
Dom V v Bratislave

Dom svojou líniovou hmotou a priečelím nadväzuje na tradičnú vidiecku zástavbu okrajovej časti Bratislavy. Postavili ho na mieste pôvodného rozobraného domu. Pôvodné priznané režné murivo tvorí aj jeho hlavnú interiérovú charakteristiku.

Členenie domu je inšpirované trojdielnym slovenským domom. Centrálnym priestorom sa stáva „pitvor” orientovaný do záhrady, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Výrazným konštrukčným prvkom je aj tvarovanie krovu. Umožňuje prístup východného svetla pomocou svetlíkov tak, aby nenarúšal pohľadovú kontinuálnu plochu strechy zo záhrady.